Referencie

REFERENCIE

Naša spoločnosť má na trhu vo svojej oblasti dlhodobé a pevné zázemie a to aj vďaka kvalitnému a spoľahlivému prístupu k práci ale i k obchodným partnerom. Svojou snahou, odbornosťou a spoľahlivosťou získava možnosť podieľať sa so svojou technikou na množstve zákaziek. Naznačuje to aj veľký počet referencií a výkonov a to už od roku 1989 až po prítomnosť. Týmto by sme chceli poďakovať všetkým obchodným partnerom za spoluprácu a prejaviť radosť, že sa k nám neustále vracajú a chcú s našou spoločnosť opäť spolupracovať.

Ing. Lívia Budzová

konateľka spoločnosti